U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

   

PRIVACYSTATEMENT

 

De Theaterwinkel zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet -en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt het volgende met zich mee:

* Wij verwerken / bewaren uw persoonsgegevens  in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

* Het verwerken van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.

* Wij hebben passende organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

* Wij  geven geen persoonsgegevens  aan andere partijen;

* Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard ten behoeve van de verhuur registratie. Mocht u gehuurde kleding niet tijdig retourneren dan hebben wij uw N.A.W. gegevens. Voor de bovenstaande doelstelling noteren wij de volgende gegevens: naam, adres en telefoonnummer.

De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

BEWAARTERMIJN

De Theaterwinkel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- Bij het innemen van uw gegevens zijn wij ons bewust van de geheimhouding ervan.

- Wij zijn op de hoogte over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Bij het voldoen van de huurprijs van de kleding(stukken) en / of accessoires van De Theaterwinkel stemt u automatisch in met het beleid van De Theaterwinkel inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de eerdergenoemde algemene huurvoorwaarden. 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?